การเดินทางมาโฮมสเตย์ห้วยทรายขาว

   เดินทางออกจากตัวเมืองลำพูน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 แยกดอยติ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เข้าสู่ชุมชนบ้านทาป่าเปา ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

logo-Recovered
unseen_thailand
amazing