12510884_10153878532379920_1097529161_o

แนวคิด

   ” กำนันไพบูลย์ จำหงษ์ “ ผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชนกล่าว “ตอนแรกไม่ได้คิดจะทำโฮมสเตย์ และไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร แต่เกิดมาได้ก็เพราะความสามัคคีของคนในชุมชน เมื่อก่อนเราเป็นชุมชนเข้มแข็งเรื่องการอนุรักษ์ป่า คนก็เข้ามาดูเยอะ มาพักที่ศาลาบ้าง ที่โรงเรียนบ้าง พอได้คุยกันก็เลยคิดว่าน่าจะทำโฮมสเตย์ขึ้นมา แล้วมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่ เขาก็มาจุดประกายเรื่องมัคคุเทศก์ชุมชนด้วย เราก็เห็นว่าดี เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนไปอีกทางหนึ่ง

   อีกทั้งเราได้นำเอานายพรานมาอบรมเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน เพราะเขารู้เส้นทางในป่าดีกว่าใคร และเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ส่วนในเรื่องโฮมสเตย์ หมู่บ้านเราเคยมีอะไร แบบใหน เราก็จะยังคงอยู่อย่างนั้น โดยไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพียงแต่ทำให้สะอาดขึ้น เป็นระเบียบมากขึ้น”

   เหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ หมู่บ้านของเราแตกต่างจากชุมชนที่อื่น ก็คือความมุ่งมั่นของชาวบ้านทุกคนที่จะดำรงวัฒนธรรมชุมชนของตนเอาไว้ให้ยั่งยืน ต้องการทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สามารถดำรงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ ชุมชนไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

วิว_823
logo-Recovered
unseen_thailand
amazing