ปก เที่ยว 2วัน - 1คืน

วันที่ 1

10.30 น.  รับที่สถานีรถไฟแม่ทา
11.00 น.  แวะเยี่ยม/ชม สะพานขาว (สะพานประวัติศาสตร์)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  กิจกรรมตามฤดูกาล (ปลูกข้าว,เก็บลำไย,เกี่ยวข้าว,เดินป่าศึกษาระบบนิเวศ/ชมพืชผักสมุนไพร)
16.00 น.  เดินตลาดทาชุมชน (ตลาดขายของป่า)
17.30 น.  เข้าที่ พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.  กินข้าว( แห่ขันโตก  ) ชมการแสดงฟ้อนเล็บ/ฟ้อนเจิง (กรณีต่ำกว่า 15 คน จ่ายค่าชมการแสดงต่างหากชุดละ1000บาท)
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

7.00 น.  ตื่นเช้า  ใส่บาตร
7.30 น.  รับประทานอาหารเช้า( ข้าวต้มทรงเครื่อง/ข้าวผัด)
8.30 น.  ปั่นจักรยานชม หมู่บ้าน สัมผัสวิถีชีวิตไทลื้อ,เที่ยววัดดอยกู่เบี้ย,สักการะพระเจ้าตนหลวง และเที่ยวโรงเรียน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางกลับส่งที่สถานีรถไฟแม่ทา

สอบถามข้อมูลติดต่อ กำนันไพบูลย์ จำหงษ์ โทร 089-265-2714

logo-Recovered
unseen_thailand
amazing